Danh mục: Chăm sóc chim chào mào

Tổng hợp các kỹ thuật gột một chú chim mộc lên giàn thi đấu, hoặc gột một chú chim mộc thành chim mồi, kỹ thuật nuôi chim chào mào non, nuôi chim sinh sản…