e cần mp3 để dợt con OM mới được vài tháng nhưng hok biết tìm đâu file.nếu có cho e xin,
cảm ơn mấy bác nhiều nha!